Samenwerking Aon en Jacobs & Brom

Aon werkt geregeld samen met gevolmachtigd agent Jacobs & Brom bv. Deze 100% dochter van Aon Nederland beschikt over volmachten van een groot aantal verzekeraars in de markt.

Aon schakelt Jacobs & Brom vooral in bij de verzekering van veelvoorkomende risico’s. Jacobs & Brom werkt met een ruime groep speciaal geselecteerde verzekeraars. Dit betekent dat u als klant kunt rekenen op:

  • prijsvoordeel doordat niet over elk risico afzonderlijk hoeft te worden onderhandeld met verzekeringsmaatschappijen;
  • een snel en efficiënt proces doordat per risicogroep vaste voorwaarden en premies zijn overeengekomen;
  • maatwerk door betere, op de risicogroep toegesneden polisvoorwaarden en premie;
  • goede schadebehandeling door de samenwerking tussen Jacobs & Brom en Aon.

Ongebonden selectieve bemiddeling
De samenwerking tussen Aon en Jacobs & Brom behoort tot de categorie ‘ongebonden selectieve bemiddeling’. Dit wil zeggen: de assurantietussenpersoon is niet gebonden aan de gevolmachtigd agent en kan naar eigen keuze een andere verzekeraar benaderen. De bemiddeling is wel selectief: de assurantietussenpersoon plaatst het risico namelijk via de gevolmachtigd agent bij een vooraf geselecteerde groep verzekeraars.

Transparantie in kosten en belonen

  • Voor de werkzaamheden als gevolmachtigd agent ontvangt Jacobs & Brom een vergoeding van de verzekeringsmaatschappijen (tekencommissie).
  • Aon ontvangt van Jacobs & Brom geen andere of hogere beloning voor de bemiddeling dan wordt ontvangen van verzekeringsmaatschappijen.
  • Aon ontvangt ook geen beloning voor een goed schadeverloop, net zo min als Jacobs & Brom een dergelijke beloning ontvangt.

Het voordeel van de samenwerking met Jacobs & Brom ligt voor Aon besloten in de mogelijkheid een goede dekking te bieden tegen scherpe kosten in een efficiënt proces.

Wilt u meer weten over hoe uw eigen verzekering tot stand is gekomen? Raadpleegt u hiervoor de Service Informatie die bij de offerte aan u is verstrekt. Of vraag uw accountmanager om een toelichting.

Jacobs & Brom staat ingeschreven bij de AFM (www.afm.nl) onder nummer 12009128. U kunt meer lezen over de werkzaamheden van Jacobs & Brom als gevolmachtigd agent op de website www.jacobsenbrom.nl

Adres

Bezoekadres
Paalbergweg 2-4
1105 AG Amsterdam
Tel. 020 - 430 5240
Fax 020 - 430 5245
info@jb.aon.nl

Postadres
Postbus 12250
1100 AG Amsterdam