Klachtenprocedure

Wij willen u altijd goed en snel van dienst zijn. Toch verloopt onze dienstverlening soms niet helemaal zoals u wenst. Laat ons dat dan weten. Dan zoeken wij, samen met u, naar een oplossing.

Wat doet Jacobs & Brom met uw klacht?
Natuurlijk willen wij dat u tevreden bent over Jacobs & Brom. Wij doen ons uiterste best om uw klacht naar tevredenheid af te handelen. Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan of wij onze dienstverlening kunnen verbeteren. Wij streven ernaar om binnen 2 weken na ontvangst van uw klacht te reageren.

Waar kunt u terecht?
U kunt ons op verschillende manieren laten weten dat u niet tevreden bent.

Uw eigen contactpersoon binnen Aon
Uw verzekering is tot stand gekomen door bemiddeling van Aon. U kunt altijd contact opnemen met uw contactpersoon bij Aon. Deze contactpersoon zal uw klacht onder onze aandacht brengen. In een persoonlijk gesprek kunnen problemen meestal snel en adequaat worden opgelost.

Schriftelijk
U kunt uw klacht schriftelijk indienen bij Jacobs & Brom BV, t.a.v. de Directie, Postbus 12250, 1105 AG Amsterdam.

Internet
Ook onze website biedt u de mogelijkheid te reageren. U kunt dit doen via ons online klachtenformulier.

Bent u nog niet tevreden?

De ervaring leert dat de meeste klachten naar tevredenheid worden afgehandeld. Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u in veel gevallen met uw klacht terecht bij:

Klachteninstituut Financiële dienstverlening(KiFiD)
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Telefoon: 070-333 8 999
website: www.kifid.nl

Deze klachtregeling bij het KiFiD staat alleen open voor consumenten die niet handelen in de uitoefening van een beroep of een bedrijf.

U kunt zich tevens tot de Burgerlijke Rechter wenden.

Adres

Bezoekadres
Paalbergweg 2-4
1105 AG Amsterdam
Tel. 020 - 430 5240
Fax 020 - 430 5245
info@jb.aon.nl

Postadres
Postbus 12250
1100 AG Amsterdam