Wie is Jacobs & Brom?

Jacobs & Brom B.V. is het volmachtbedrijf van Aon Nederland.
In die hoedanigheid is Jacobs & Brom houder van alle volmachten die door Aon Nederland als verzekeringsbemiddelaar gebruikt worden om zijn klanten te bedienen.
Jacobs & Brom heeft volmacht verkregen van bijna 50 verzekeraars en is daarmee een van de grotere gevolmachtigd agenten.

Wat is een gevolmachtigd agent?

In de Nederlandse verzekeringsindustrie wordt al meer dan 100 jaar gewerkt met gevolmachtigd agenten. De gevolmachtigd agent treedt op namens de volmachtgevende verzekeraar(s) en behartigt primair de belangen van zijn volmachtgevers. De gevolmachtigd agent voert daarbij nagenoeg alle taken uit die normaliter door een verzekeraar worden uitgevoerd. Zoals acceptatie van verzekeringen, polisopmaak en schadebehandeling.

In de meeste gevallen gaat het om relatief simpele verzekeringsvormen en risico's van beperkte omvang die in de volmacht worden ondergebracht.

Er zijn ook gevolmachtigd agenten, zoals Jacobs & Brom, die het vertrouwen van verzekeraars hebben gekregen om ook meer complexe verzekeringsvormen en grotere risico's in een volmacht onder te brengen.

Adres

Bezoekadres
Paalbergweg 2-4
1105 AG Amsterdam
Tel. 020 - 430 5240
Fax 020 - 430 5245
info@jb.aon.nl

Postadres
Postbus 12250
1100 AG AmsterdamBekijk de Verzekeringskaarten