Wie is Jacobs & Brom?

Jacobs & Brom B.V. is het volmachtbedrijf van Aon Groep Nederland.

In die hoedanigheid is Jacobs & Brom houder van alle volmachten die door Aon Nederland als verzekeringsbemiddelaar gebruikt worden om zijn klanten te bedienen.

Jacobs & Brom heeft volmacht verkregen van bijna 50 verzekeraars en is daarmee een van de grotere gevolmachtigd agenten.Bekijk de Verzekeringskaarten

Wat is een gevolmachtigd agent?

In de Nederlandse verzekeringsindustrie wordt al meer dan 100 jaar gewerkt met gevolmachtigd agenten. De gevolmachtigd agent treedt op namens de volmachtgevende verzekeraar(s) en behartigt primair de belangen van zijn volmachtgevers. De gevolmachtigd agent voert daarbij nagenoeg alle taken uit die normaliter door een verzekeraar worden uitgevoerd. Zoals acceptatie van verzekeringen, polisopmaak en schadebehandeling.

In de meeste gevallen gaat het om relatief simpele verzekeringsvormen en risico's van beperkte omvang die in de volmacht worden ondergebracht.

Er zijn ook gevolmachtigd agenten, zoals Jacobs & Brom, die het vertrouwen van verzekeraars hebben gekregen om ook meer complexe verzekeringsvormen en grotere risico's in een volmacht onder te brengen.Productwijzers

In de productwijzers staat belangrijke algemene informatie over de verschillende verzekeringen. Elke productwijzer meldt de belangrijkste kenmerken.

Bij het afsluiten van een verzekering is de productwijzer een handig hulpmiddel. Daarmee kan snel en makkelijk beoordeeld worden of de verzekering biedt wat je ervan verwacht. En of je die echt nodig hebt. Ook geeft de productwijzer informatie over de posten waaraan de verzekeraar geld besteedt.

Let op! De productwijzers bevatten alleen algemene informatie over verzekeringen. Bij elke verzekeraar zijn de exacte polisvoorwaarden vaak anders. Aon kan helpen bij het maken van de juiste keuze.